Statut

UCHWAŁA NR X/174/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie
(>>pdf<<)

Załącznik do uchwały NR X/174/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r.

STATUT – Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Skip to content