Instrukcja

Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.
Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Tworzy się go w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zaletą Biuletynu jest stała dostępność do informacji – z dowolnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i o dowolnej porze przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych. Podstawą funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej jest: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji, określa ustawa oraz rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (64KB)

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje ogólne
Korzystanie z niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej nie różni się od przeglądania innych dostępnych w Internecie stron www. W lewej kolumnie portalu BIP towarzyszy Państwu menu zawierające zakładki: Strona główna, Instrukcja, Redakcja, Misja i strategia, Program działania, Deklaracja dostępności oraz menu podmiotowe i przedmiotowe

W lewym dolnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący Szukaj, umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji .Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dotyczących Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Menu.

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie BIP Muzeum Okręgowego w Rzeszowie można skopiować lub wydrukować.

Strona główna zawiera link www.bip.gov.pl, w formie logotypu  którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.

Skip to content