Kontakt

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

www.muzeum.rzeszow.pl

adres korespondencyjny:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19
35-030 Rzeszów

e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
telefon: (17) 853 52 78

REGON: 000276854

NIP: 813-11-07-843

KONTAKT:

Gmach Główny
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

Dyrektor
Bogdan Kaczmar
dyrektor@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 27

Zastępca Dyrektora
Krzysztof Szela
kszela@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 28

Sekretariat
Agnieszka Opalińska
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 26

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik – Józef Kunysz
administracja@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 23

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Tomasz Kusior
tkusior@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 23

Samodzielne stanowisko ds. osobowych
Anna Molter
amolter@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 31

Dział Archeologiczny
Kierownik – Joanna Ligoda
archeo@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 25

Dział Edukacji Promocji i Cyfryzacji
Kierownik – Łukasz Ożóg
lozog@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 16

Samodzielne stanowisko ds. IT
Przemysław Nycz
pnycz@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 79 wew. 41

Dział Historyczny
Kierownik – Rafał Kocoł
rkocol@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 19

Dział Sztuki
Kierownik – dr Michał Rut
sztuka@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 30

Biblioteka
Kierownik – Barbara Gawek
biblio@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 15

Główny Inwentaryzator
Katarzyna Kwiecińska
inw@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 32

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy – Aneta Kamińska
kgs@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 33

Pracownia Konserwacji Muzealiów
konserwacja@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 18

Administrator przetwarzanych danych:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
NIP: 813-11-07-843
Numer telefonu: 17 853 52 78
Adres e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Punkt Kontaktowy – Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Tomasz Kusior
Numer telefonu: 17 853 52 78 wew. 23
Adres e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl

 

Oddziały Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
z Izbą Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej

http://www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/

adres korespondencyjny:
Rynek 6, 35-064 Rzeszów

etnografia@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 862 02 17

Kierownik – Elżbieta Dudek-Młynarska
edudek-mlynarska@muzeum.rzeszow.pl

 

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

http://mhmr.muzeum.rzeszow.pl/

adres korespondencyjny:
Rynek 12, 35-064 Rzeszów
e-mail: mhmr@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 875 41 99

Kierownik – Rafał Kocoł
rkocoł@muzeum.rzeszow.pl
tel. (17) 853 52 78 wew. 19

Skip to content