Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

 Instytucja Kultury Samorządu Województwa Podkarpackiego
ul. 3 Maja 19,35-030 Rzeszów
www.muzeum.rzeszow.pl

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zostało powołane w 1935 roku jako Muzeum Regionalne przez grupę pasjonatów. Było instytucją społeczną
i znajdowało się od 1940 roku w kamieniczce w Rynku.
Po 1945 roku instytucja funkcjonowała jako Muzeum Miasta Rzeszowa,
a od 1951 roku pod nazwą Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Po drugiej wojnie światowej nastąpił rozwój miasta i jednocześnie naszej instytucji.
W początku lat 50 – tych popijarski klasztor został przeznaczony na stałą siedzibę Muzeum, gdzie do dzisiaj działamy. Historyczna siedziba
z cennymi, barokowymi polichromiami w krużgankach parteru
z pierwszej połowy XVIII wieku i unikatowym zespołem malowideł
z końca XVII stulecia w refektarzu klasztornym i niegdysiejszej aptece nadaje specyficzną atmosferę i niepowtarzalne piękno w naszej instytucji.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, która gromadzi zbiory
w zakresie: archeologii, etnografii, sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego oraz dokumentację dotyczącą życia politycznego, społecznego i gospodarczego miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Muzeum działa na podstawie Statutu nadanego
UCHWAŁĄ NR X/174/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu
w Rzeszowie.

Wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 6/99 w dniu 17 lipca 1992 roku. Decyzją Ministra Kultury z dnia 18 maja 1998 roku wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod Nr 11/98.

Skip to content