Ewidencje i rejestry

Główny Inwentaryzator:

Osoba dysponująca:
Katarzyna Kwiecińska – Główny Inwentaryzator
inw@muzeum.rzeszow.pl
tel. 017 853 52 78 wew. 32

 1. Dokumentacja muzealiów.
  Nazwa rejestru:
  – księgi inwentarzowe muzealiów – Kierownicy Działów pod nadzorem Głównego Inwentaryzatora
  – księgi depozytów muzealiów
  – kartoteki i katalogi kartkowe muzealiów – Kierownicy Działów
 2. Dokumentacja akcesji muzealiów:
  – protokoły posiedzeń Kolegium Doradczego przy Dyrekcji
  – księgi wpływu zbiorów
 3. Rejestr kart ewidencyjnych- druków ścisłego zarachowania- materiał w formie pisemnej
 4. Rejestr protokołów wypożyczeń – księga muzealiów- materiał w formie pisemnej
 5. Księga depozytów- materiał w formie pisemnej

Sekretariat:

Osoba dysponująca:
Agnieszka Opalińska – Specjalista ds. administracyjnych
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
tel. 017 853 52 78 wew. 26

 1. Ewidencja zarządzeń Dyrektora Muzeum
  Forma rejestru: pisemna
 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  Forma rejestru: pisemna
 3. Ewidencja delegacji służbowych
  Forma rejestru: elektroniczna, wydruk
 4. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Forma rejestru: pisemna
 5. Ewidencja Zasobu archiwum zakładowego
  Forma rejestru: elektroniczna, wydruk

Dział Finansowo-Księgowy:

Osoba dysponująca:
Aneta Kamińska – Główny Księgowy
kgs@muzeum.rzeszow.pl
tel. 017 853 52 78 wew. 33

 1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  Forma rejestru: pisemna, księgi elektroniczne, wydruk
 2. Rejestr kasowy
  Forma rejestru: elektroniczna, wydruk, pisemna
 3. Ewidencja operacji bankowych
  Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
 4. Rejestr zakupów VAT i sprzedaży VAT
  Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
 5. Rejestr dokumentów wewnętrznych – PK
  Forma rejestru: elektroniczna+ wydruk, pisemna
 6. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych i materiałów
  Forma rejestru: kartoteka
 7. Imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników
  Forma rejestru: elektroniczna, listy płac
 8. Ewidencja zasiłkowa
  Forma rejestru: elektroniczna, karty zasiłkowe (pisemna)

Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek, za zgodą Dyrektora Muzeum

Skip to content