Ewidencje i rejestry

Główny Inwentaryzator Zbiorów:

Osoba dysponująca:
Katarzyna Kwiecińska
Główny Inwentaryzator Zbiorów
inw@muzeum.rzeszow.pl

35 – 030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19
tel. 017 853 52 78 wew. 32

Godziny udostępniania:
w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek, za zgodą Dyrektora Muzeum

1. Dokumentacja muzealiów.
Nazwa rejestru:
– księgi inwentarzowe muzealiów – Kierownicy Działów pod nadzorem Głównego Inwentaryzatora
– księgi depozytów muzealiów
– kartoteki i katalogi kartkowe muzealiów – Kierownicy Działów

2. Dokumentacja akcesji muzealiów:
– protokoły posiedzeń Kolegium Doradczego przy Dyrekcji
– księgi wpływu zbiorów

3. Rejestr kart ewidencyjnych- druków ścisłego zarachowania- materiał w formie pisemnej

4. Rejestr protokołów wypożyczeń – księga muzealiów- materiał w formie pisemnej

5. Księga depozytów- materiał w formie pisemnej

Dział Finansowo-Księgowy:

Osoba dysponująca:
Aneta Kamińska
Główny Księgowy
kgs@muzeum.rzeszow.pl

35 -030 Rzeszów, ul. 3 Maja 19
tel. 017 853 5278 wew. 33

Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek, za zgodą Dyrektora Muzeum

1. Nazwa rejestru: Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Forma rejestru: pisemna, księgi elektroniczne, wydruk
Osoba dysponująca: Małgorzata Czyrek, Małgorzata Kuca

2. Nazwa rejestru: Rejestr kasowy
Forma rejestru: elektroniczna, wydruk, pisemna
Osoba dysponująca: Małgorzata Czyrek

3. Nazwa rejestru: Ewidencja operacji bankowych
Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
Osoba dysponująca: Małgorzata Czyrek

4. Nazwa rejestru: Rejestr zakupów VAT i sprzedaży VAT
Forma rejestru: elektroniczna + wydruk
Osoba dysponująca: Małgorzata Czyrek

5. Nazwa rejestru: Rejestr dokumentów wewnętrznych – PK
Forma rejestru: elektroniczna+ wydruk, pisemna
Osoba dysponująca: Małgorzata Czyrek

6. Nazwa rejestru: Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych i materiałów
Forma rejestru: kartoteka
Osoba dysponująca: Małgorzata Kuca

7. Nazwa rejestru: Imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników
Forma rejestru: elektroniczna, listy płac
Osoba dysponująca: Małgorzata Kuca

8. Nazwa rejestru: Ewidencja zasiłkowa
Forma rejestru: elektroniczna, karty zasiłkowe (pisemna)
Osoba dysponująca: Małgorzata Kuca

Skip to content