Regulamin Organizacyjny

Uchwała nr 296/5823/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

(>>pdf<<)

Regulamin Organizacyjny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
(>>pdf<<)

Schemat organizacyjny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
(>>pdf<<)

 

Skip to content