Regulamin Organizacyjny

Uchwała nr 30/773/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

(>>pdf<<)

Regulamin Organizacyjny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
(>>pdf<<)

Schemat organizacyjny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
(>>pdf<<)

 

Skip to content