Dokumentacje kontroli

Dokumentacja kontroli zewnętrznych:
Książka kontroli (084)
Kontrole zewnętrzne (upoważnienia, protokoły pokontrolne)
Forma zapisu: pisemna

Wgląd: Sekretariat Muzeum
tel. (17) 853 52 78
e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

Godziny udostępniania: w godzinach pracy Muzeum, na pisemny wniosek za zgodą Dyrektora Muzeum

Skip to content