MISJA I STRATEGIA

 

Misja
Muzeum Okręgowego Rzeszowie

Jesteśmy otwarci na wyzwania otaczającego świata w dziele zachowywania dziedzictwa kulturowego regionu, poszanowania polskiej tradycji, historii i kultury.

 

Strategia
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
na lata 2022-2027

„Celem głównym Muzeum jest efektywne wypełnianie misji muzeum, korzystające z doświadczeń pokoleń muzealników tworzących oblicze instytucji, otwartej na potrzeby współczesnego odbiorcy, zachowującej tradycyjne wartości i wprowadzające innowacyjne rozwiązania zmierzające do podniesienia jakości życia społecznego i kulturalnego mieszkańców Rzeszowa i regionu”.

 

Skip to content