Działalność

Obszarem działalności Muzeum jest obszar całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta Rzeszowa oraz terenu województwa podkarpackiego.

Do działań zasługujących na szczególną uwagę należy zaliczyć:
gromadzenie i dokumentowanie zbiorów;
konserwacja i przechowywanie muzealiów;
wystawiennictwo;
edukacja i promocja (odczyty, lekcje muzealne i w plenerze, konferencje i wywiady prasowe, udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, pokazy);
działalność naukowa i wydawnicza;
archeologiczne badania wykopaliskowe, nadzory inwestorskie, inspekcje terenowe;
udział w kolejnych edycjach Europejskiej Nocy Muzeów.

Skip to content